Meny

Ayurveda - inspirationsdag

Lördag  8 maj    10-15.30   795:-

Ayurveda och yoga är fantastiska redskap för att skapa energi och balans i din vardag.

Inom Ayurveda, det indiska hälsosystemet, används yoga och kost som medicin. Denna dag ger dig en introduktion till, hur du praktiskt kan tillämpa kunskaperna från det indiska hälsosystemet Ayurveda i kombination med Yoga.

Under dagen kommer du få kunskap om Ayurveda och hur du kan använda dig utav detta för att reglera stress och andra utmaningar i vardagen. Du kommer få en inblick i de olika dosorna (Vata, Pitta och Kapha) och hur de kan skapa balans så väl som obalans och hur man kan justera dessa via ayurvediska rutiner, tips, oljor, andningsövningar och mat, och på så sätt få igång kroppens egna självläkningssystem.

Vi kommer också under dagen att utföra yoga som är indelat i flera mindre pass så du lättare ska kunna få in yogan i din vardag.

Varma sköna kläder som är lätta att röra sig i rekommenderas. Yogamatta finns att låna.

Kort om dagens innehåll:

- Allmän och historisk bakgrund till Ayurveda och dess grundläggande syn på hälsa och välbefinnande.

- Genomgång av de 3 doshorna, Vata, Pitta och Kapha. Deras funktion, styrka och obalanser samt de 5 elementen (Rymd, luft, eld, vatten och jord) som hela det Ayurvediska hälsosystemet bygger på.

 - Hur doshorna och elementen fungerar i vår kropp. 

- Genomgång om oblanser som kan relateras till respektive dosha och hur vi gör för att balansera oss på ett bra sätt.

- Biorytmer - hur ålder- och årstider påverkar de olika doshorna men också tiden på dygnet. 

 

Lunch mellan kl 12-13.15 som var och en tar med sig eller äter ute.

Förkunskaper: Inga förkunskaper nödvändiga. 

 

 

 

Aktuellt