Meny

Ayurveda

Ayurveda betyder kunskap om livet och handlar om att skapa balans mellan kropp och själ. 

När vi är i balans kan vi njuta och ta till vara på livet och dess små under. Med enkla medel kan du förändra din livsstil för att må ännu bättre. Om du kan ägna lite tid och energi åt att använda ayurveda - lära dig vilken rutin, avkoppling, kost eller motion som passar dig (din dosha) bäst kan du få ett liv med mer glädje, lycka och bättre hälsa.

Vata, Pitta och Kapha är nyckelbegrepp man använder inom ayurveda och står för vår konstitution och allt övrigt runt omkring oss. Ingen dosha är bättre eller sämre än någon annan, utan allt handlar om att leva efter den man är och de förutsättningar man har. Att lära sig vad som är bra respektive dåligt för oss. 

Ayurveda är ett förhållningssätt som lär oss att förbli friska och bygger på självinsikt. Vår hälsa skapar vi i vår vardag av hur vi äter, motionerar och vilka tankar vi har. Riktig hälsa är ett tillstånd av varaktigt välmående både till kropp och sinne. Utgångspunkten i Ayurveda är att identifiera de eventuella obalanser man har och stäva efter att återskapa den naturliga balansen i kroppen.

Aktuellt