Meny

Hur går en hälsorådgivning till ?

En hälsorådgivning börjar med en kort stunds avslappning, där man sitter och djupandas för att lugna sina tankar och varva ned en stund. Därefter läses pulsen. Pulsläsningen läses på olika nivåer, under olika fingrar samt olika delar under respektive finger och ger den som läser pulsen, information om klientens hälsotillstånd. (Pulsläsningen är det mest centrala i en hälsorådgivning). 

När sedan pulsläsningen är klar kan rådgivaren behöva samla in mer information om klientens hälsotillstånd genom att se på bl.a ögonen, naglarna och tungan.

Därefter sammanställs den information som framkommit och resultatet presenteras sedan för klienten. Detta samtal är till för att ge dig vägledning och en förståelse för din egen dosha (Vata, Pitta och Kapha) och ge dig kunskap i hur du kan använda Ayurveda i din vardag. 

Som Ayurvedisk hälsorågivare är mitt mål att ge dig vägledning och inspiration till en hälsosam och hållbar livsstil men det är du själv som tar ansvar för din hälsoutveckling.

 

De tre stegen i hälsorådgivningen:

  • Pulsläsning, analysering och feedback
  • Frågeformulär som berör din nuvarande situation.
  • Personliga hälsoråd i form av; dagliga rutiner, kostråd, yoga, andningsövningar m.m

Aktuellt